Tot el que necessites
sense sortir de casa teva

Gràcies per emplenar el qüestionari

REBRÀS DINS DE 24 H UN PRESSUPOST PERSONALITZAT

al correu electrònic que has indicat anteriorment. Si ho prefereixes, telefona’ns al 91 640 88 81 i te n’informem personalment.

EL TEU PLA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA INCLOU:

Tota la informació detallada sobre els serveis escollits i:

1. Valoració inicial d’un metge especialista

2. DUE o infermeria, únics professionals de la sanitat que poden dur a terme les funcions següents:

Administració d’injectables.
Atenció a pacients que, després de l’alta hospitalària, requereixin qualsevol tipus de cura específica.
Recanvis de sondatges vesical.
Suport en el maneig de gastrostomies. Mesurament de la pressió arterial.

3. Auxiliar d’ajuda a domicili (SAD), únics professionals que poden dur a termes aquests funcions en cas de tenir un nivell de dependència o ser més gran de 65 anys.

 • Higiene personal, habitual o especial, toaleta, dutxa o bany, inclosa la higiene bucal.
 • Ajuda personal per vestir-se, calçar-se o alimentar-se.
 • Transferències, trasllats i mobilització dins de la llar.
 • Activitats de la vida diària necessàries en l’atenció i la cura de les persones usuàries.
 • Estimulació i foment de la màxima autonomia i participació de les persones usuàries en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Foment d’hàbits d’higiene i ordre.
 • En persones que tenen alt risc que els apareguin úlceres per pressió, prevenir-les per mitjà d’una higiene correcta, cures de la pell i canvis posturals.
 • Ajuda en l’administració de medicaments que tingui prescrits la persona usuària.
 • Cures bàsiques a persones amb incontinència.
 • Ajuda per a la ingesta d’aliments.
 • Foment de la utilització adequada d’ajudes tècniques i adaptacions pautades. Recollida i gestió de receptes i documents relacionats amb la vida diària de la persona usuària.
 • Avís al coordinador o coordinadora corresponent de qualsevol circumstància o alteració en l’estat de la persona usuària o de qualsevol circumstància que variï, agreugi o disminueixi les necessitats personals o
  d’habitatge de la persona usuària.
 • Al domicili: s’entén per atenció a les necessitats del domicili les següents:
  Neteja de l’habitatge: s’adequarà una activitat de neteja quotidiana, tret de casos específics de necessitat, que el tècnic responsable determini.
 • Preparació d’aliments a la llar i trasllat d’aquests al domicili.
 • Rentat a màquina, planxa, repàs i organització de la roba dins de la llar.

GRÀCIES